Get A Quote
  1. Home
  2. impact crusher for sale new
  3. Crush Plant Banane Wale Ko Kya Kehte Hain

Crush Plant Banane Wale Ko Kya Kehte Hain

Aur ishi tarah jo log ye kehte hain ke hamare baap daad jo karte aarahe hain kya wo ghalath hai ya ghalath they toh unke liye ek nasihath hai ek guzarish hai ke wo quran ko samajh kar pardhien kyun ke iska jawaab quran ne dediya hai jaisa ke allah rabulizzath farmate hain aur jab unse kaha jata hai ke uski pairavi karo jo allah.

Get Price List Chat Online